O firmie
Logo S-Projekt

 

Szanowni Państwo,

 

Nazywam się Sławomir Skoczylas, jestem:

  • absolwentem kierunku Budownictwo Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Politechniki Rzeszowskiej ,

  • właścicielem biura projektowego,

  • uprawnionym konstruktorem budowlanym,

  • kreatorem obiektów i inwestycji.

 

  Swoje pierwsze kroki w projektowaniu komercyjnym stawiałem już na drugim roku studiów, kiedy to zostałem wybrany przez mojego późniejszego długoletniego mentora Pana dr hab. inż.  Adama Reichhart, do pomocy w nadzorowanych przez niego zadaniach projektowych z zakresu projektowania konstrukcji. Brałem udział między innymi  przy opracowywaniu projektów modernizacji hali widowiskowo - sportowej  przy ul. Podpromie w Rzeszowie.

  Pracę w zawodzie inż. budownictwa rozpocząłem w roku 1998. Koleje losu prowadziły mnie poprzez firmę RESBUD S.A.(od roku 1998 do końca roku 2001) , gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenia związane z realizacją robót budowlanych między innymi przy realizacji modernizacji hali widowiskowo - sportowej  przy ul. Podpromie w Rzeszowie, a następnie uzyskałem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, kilka biur projektowych (rok 2002) specjalizujących się w projektowaniu obiektów przemysłowych, do decyzji o podjęciu samodzielnej działalności projektowo – doradczej w zakresie budownictwa lądowego w roku 2003.

  W marcu 2003 roku rozpocząłem stałą współpracę z firmą BAĆ-POL S.A. w Rzeszowie w zakresie kompleksowej obsługi związanej z realizacją inwestycji budowlanych. W zakres moich obowiązków wchodziło przygotowanie dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych oraz nadzór nad realizacją inwestycji polegających na modernizacji,  przebudowie, budowie budynków dla oddziałów firmy na terenie całej Polski.

  Zwieńczeniem tej współpracy było oddanie do użytkowania budynku biurowego - siedziby firmy, oraz magazynu wysokiego składowania zlokalizowanych przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie.

  Efektywność moich działań, przysparza mi coraz szersze grono klientów o różnym profilu działalności komercyjnej, co z kolei potęguje moje doświadczenie w zakresie realizacji stawianych przed moją osobą kolejnych zagadnień inwestycyjnych.

  Posiadam grono zaufanych współpracowników, architektów, konstruktorów, instalatorów, którzy wspomagają mnie w procesie kreowania obiektów budowlanych i otaczających je przestrzeni. 

  W pracy kieruję się zasadą równowagi pomiędzy efektywnością, ekonomią i walorami użytkowymi a estetyką, efektownością i walorami ekologicznymi.

  Czy mi się to udaje… ?